COACHING 

Vilket är ditt nästa steg ? 

Behöver du komma vidare i din yrkesroll, arbetsliv, karriärutveckling, personlig utveckling och få reda på vad du vill och utveckla dig själv? 

Coaching bidrar till att frigöra människors inre potential, fokuserar på våra styrkor och det leder fram mot nya mål och handlingar. 

Coaching kan genomföras såväl individuellt som i grupp. 

Vi följer EMCC förhållningssätt och etik. 
Du erbjuds total konfidentialitet och tystnadsplikt. 
Du möter en oberoende och professionell coach med över 20 års erfarenhet inom området 

 Att coacha handlar om att hjälpa en person att hitta sin egen lösning på en aktuell situation och frigöra sin egen kraft. 

Samtalen är framtidsinriktade och vi strävar efter att komma fram till någon form av handling. 
Vid första samtalet kommer vi överens om vad du vill uppnå och vad som är syftet med coachningen. 

Coachningen kan handla om såväl ledarskap, relationer, samarbete och egna individuella tankar och funderingar inom våra sociala system. Samtalen är processinriktade och bygger på ett systemiskt synsätt. 

Steg 1 : Syfte och Mål 
Förväntningar på samtalen som helhet, våra olika roller i samtalen. 

Steg 2: Nuläge 
Hur ser din situation ut i dag ? Vad är det som fungerar bra ? Vad vill du utveckla ? 
Dina styrkor, talanger och drivkrafter ?  

Steg 3: Alternativ och möjligheter 
Hur kan du tänka i nya banor och se möjliga lösningar ? Vilka alternativ kan du se ? Om du inte gör någonting- vad händer då ? Vad behöver du för förändring ? Vad skulle du råda en annan person att göra i liknande situation ? 

Steg 4 Beslut och handling 
Vad har du för resurser ? Vilka hinder finns ? 
Vad kan ge dig mer motivation för att agera ? Vilket stöd behöver du ? På vilket sätt kan det ske ? 
Vad skulle ett första steg kunna vara ? 

Vi arbetar sedan tillsammans med att ta fram en handlingsplan för ditt nya mål. Vi utvärderar och utforskar tillsammans i en samskapande anda. 
Men du är förstås huvudansvarig för själva genomförandet