TEAMUTVECKLING

-Gruppdynamik /grupputveckling 

-Ledarskap och medarbetarskap 

-Kommunikation & samspel 

-Mål, strategier, metoder och arbetssätt 

-Grundläggande psykologiska behov 

-Olika funktioner i en grupp 

-Konflikt, stress och krishantering 

-Självledarskap 

-Självinsikt 

-Reflektion