UGL 

Utveckling Grupp Ledare

UGL är en av Sveriges mest uppskattade ledarskapsutbildningar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Det är en fem dagar lång utbildning som bygger på upplevelsebaserat lärande i internat form. 
UGL ger dig erfarenheter som du har nytta av i resten av ditt liv. Det ger dig insikter kring hur du som individ och grupp som helhet påverkas under de olika utvecklingsfaserna. 
Du tränar problemlösning i grupp, ledarskap, kommunikation och feedback. Du går utbildningen tillsammans med människor du aldrig mött innan, vilket ger bättre förutsättningar för att lyckas. 
Veckan har en väl genomtänkt ”röd tråd” där vi inledningsvis fokuserar på dig, därefter på gruppen och vidare till ledarskapet i gruppen. Utbildningen avslutas med att åter fokusera på dig som enskild individ och hur du kan omsätta utbildningen till din vardag. 
 
En UGL-vecka ger dig: 
* Ökad självinsikt och självförtroende 
* Förståelse för hur mitt arbete påverkar andra 
* Ökade insikter kring andras beteendemönster 
* Ökad förmåga i att kunna ge och ta emot feed-back 
* Förståelse för hur grupper utvecklas 
* Kunskaper i att på ett bra sätt kunna hantera konflikter 
* Insikter kring vad det innebär att vara effektiv som chef och medarbetare 
 
Vem kan gå en UGL
* Ledare och chefer på olika nivåer 
* Projektledare 
* Medarbetare 
 
Antal deltagare: 8-12 
Tid: 5 dagar 
Genomförande: Kursen leds av två erfarna UGL godkända handledare av FHS, varav Elisabeth då är den ena av handledarna. 
Läs mer: https://www.fhs.se/utbildning/kompetens-utveckling/ledarskap/ugl.html