Detta är några företag och organisationer som jag arbetar med / har arbetat med

Akademiska sjukhuset
MälarEnergi
Alecta
Polisen
Gävle fastigheter
Regeringskansliet
Scania
Sigtuna kommun
Statens institutionsstyrelse
Sogeti
Region Sörmland
Strålsäkerhets
myndigheten
Sundbybergs stad
Svenska kyrkan
Transportstyrelsen
Trygghetsrådet
Upplads-Bro kommun