LIVS & KARRIÄRUTVECKLING 

För arbetsgivare är livs & karriärutveckling ett viktigt verktyg för att attrahera, behålla och utveckla medarbetares och chefers kompetens 

MÅLGRUPPEN är personer som: 

 • vill öka sin självkännedom 
 • funderar på vilken roll som är rätt för mig 
 • behöver hjälp att se på olika alternativ när verksamheter ska omorganiseras 
 • har tröttnat på nuvarande arbetsuppgifter, men inte riktigt vet vad man ska göra 
 • vill öka sin självkänsla och bli bättre på att marknadsföra sig 
 • vill gå vidare i sin karriär 
 • vill följa upp en chefsutbildning 
 • vill ha en genomarbetad utvecklingsplan för de närmsta åren 
 • vill identifiera sina styrkor och talanger 
 • vill skapa en bättre livsbalans 

METODEN 

Metoden bygger på en strukturerad självanalys, genom samtal och feedback. Detta kompletteras med olika verktyg, arbetsuppgifter och tester. 

Metoden kan genomföras såväl individuellt som i grupp. 

Ett individuellt program omfattar ca 6-8 möten under en 6 månaders period, en gruppaktivitet omfattar 2-3 heldagar samt 1 individuellt samtal. 

Du får reflektera, diskutera, undersöka och fundera över nya insikter om dig själv och dina framtida utvecklingsvägar, Metoden ger dig som deltagare en fördjupad självinsikt om dina personliga tillgångar och resurser och kunskap om vilka valmöjligheter som finns. Du får användbara verktyg för din fortsatta utveckling. 
 

Metoden är uppdelad i olika steg, där vi anpassar oss efter dina behov. 

 • Självanalys, vem är jag ? Styrkor och svagheter, talanger. 
 • Resursinventering ; vilka erfarenheter har jag, vad har jag gjort i arbetslivet och på min fritid. Vilka drivkrafter har jag ? Vilka behov ? 
 • Visioner och drömmar ; Vad skulle jag göra om inte alla hinder fanns ? När trivs jag som bäst ? 
 • Målformulering och utvecklingsplan 
 • Uppföljning ca 6 månader efter avslutad insats