LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING 

-Syfte med ledningsgruppen 

-Mål, strategier, metoder och arbetssätt 

-Ledarskap och chefsroller 

-Kunskap om varandra i gruppen 

-Roller i ledningsgruppen 

-Dubbla lojaliteter 

-Nulägesanalys 

-Kommunikation och samspel 

-Konflikt, stress och krishantering 

-Handledning av ledningsgruppen