KONFLIKTHANTERING 

-Analys av situationer/ händelser som orsakat konflikten 

-Olika typer av samtal för att belysa de olika behoven 

-Konfliktdefinition 

-Självinsikt 

-Grundläggande psykologiska behov 

-Konflikthantering metoder/ strategier 

-Gruppdynamik/grupputveckling 

-Ledarskap och medarbetarskap 

-Stödåtgärder för fortsatt arbete