HANDLEDNING I GRUPP

 En regelbunden pedagogisk, reflekterande aktivitet i en befintlig arbetsgrupp eller tillfälligt ihopsatt grupp med ett gemensamt syfte 

Syfte; 
-att stärka deltagarna i yrkesrollen genom att kontinuerligt diskutera förhållningssätt och attityd gentemot de personer de arbetar med eller möter i sitt arbete. 

-att öka kompetensen hos deltagarna genom att ta del av kollegors och handledarens syn på det egna arbetet 

– att ge ökad självinsikt genom att reflektera över sin egen del i arbetet 

-att ge ökad kreativitet, att stimuleras till nytänkande och även att motverka utbrändhet genom regelbunden avlastning 

Metoder såsom reflekterande team, speglande samtal eller rollspel kan användas för att förstärka insikten 

CHEFSHANDLEDNING INDIVIDUELLT
Individuell chefshandledning är ett kvalitetssäkrande arbete med syfte att lyfta och vidareutveckla yrkeskunnandet och tillvarata samt utveckla individens kompetens. 

Utvecklingsinsatserna kan handla om: 

-ledarskap och chefsroll 

-handledning i samband med utvecklande ledarskap ( FHS) 

-ledarskap på systemisk grund 

-kommunikation 

-självkännedom och personlig utveckling i ledarrollen 

-personlig planering och stresshantering 

-analys och stöd att läsa av grupper enligt Susan Wheelans gruppteori 

-annat som känns angeläget i yrkesrollen