FÖRETAGET 

Karrteam/ Subtron AB ägs och drivs av Elisabeth tillsammans med Åke Jansson och Angelica Hellborg.
Angelica och Elisabeth arbetar som organisationskonsulter med att skapa och genomföra olika insatser för såväl grupper som individer i olika typer av organisationer. 

Vårt arbetssätt grundar sig på ett systemiskt förhållningssätt. 

Fokus ligger på de sociala och organisatoriska mönstren och relationer som fokusperson eller fokusgrupp har. Vi utforskar sedan tillsammans vilka behoven är och hur vi kan arbeta lösningsfokuserat framåt. 
Detta innebär förstås också att det kan handla om att lösa upp eller förstå konflikter som uppstår mellan oss människor. 

Vi utgår från senaste forskningen och använder evidensbaserade metoder. 

Arbetet är processinriktat med ett uppskattande och värdesättande förhållningssätt. 

KARRTEAM´s affärsidé är att ge kunderna sådana insikter om sig själva individuellt och sitt företag/arbetsplats att de av egen kraft skapar möjligheter för att utveckla sig själva och sitt företag, får bättre effektivitet, nöjdare kunder och bättre ekonomi. 

Våra värdeord är Helhetssyn, Öppenhet, Mod och Tillit. 
Helhetssyn för att det ofta är olika saker som påverkar oss, det som verkar vara orsaker till problem kan vara något annat när man analyserar det. Öppenhet och Tillit går hand i hand, vad man ska börja med är olika beroende på situation. 
Mod behövs för att våga göra något annorlunda, inte minst när det gäller att utveckla och leda sig själv. 

Karrteam grundades 1999 som enskild firma, men ingår sedan 2001 som bifirma 
Subtron AB