Jag är beteendevetare och har sedan 1999 arbetat som organisationskonsult med egen verksamhet. 

Jag är också utbildad som handledare för grupper på Ersta Sköndals högskola. 

Jag är en sann humanist som sätter människan och människans värde i centrum. Intresset för människor väcktes tidigt i livet, då jag först som många andra studerande mina föräldrar och förundrades över hur de inte alltid gjorde som de sa att de skulle göra och inte heller menade precis vad de sa. Jag fick också en insyn i hur olösta konflikter kan påverka relationer. 

Vaffö gör de på detta viset ??  som rumpnissarna i Ronja Rövardotter sa, stämmer väl överens med hur jag fungerar.. 

Sedan har min nyfikenhet styrt mig till olika arbetsplatser där jag haft möjlighet att fortsätta utforska och stödja människors utveckling 

Jag har arbetat som chef, personalkonsulent, projektledare och beteendevetare. 

Som personalkonsulent inom Försvaret kom jag i kontakt med UGL – Utveckling av Grupp och Ledare och kände direkt, att detta är något som verkligen harmoniserar med min människosyn. 

Jag har sedan vidareutbildat mig som Handledare för UGL (Försvarshögskolan) och har numera behörighet för att genomföra slutprov för nya UGL-handledare. 

Sedan har jag också arbetat som Karriärcoach på Ericsson Career Consulting, som i slutet av 90-talet var stora föregångare när det gäller att utforska människors drivkrafter och motivation till förändring, och stödja de anställda med karriärrådgivning. 

Själv har jag kommit fram till att jag har en Utvidgande karriärstil, där allt jag gör har en röd tråd när det gäller personlig utveckling, Men att jag inte alltid sett den röda tråden själv. 

Jag är engagerad och uppmuntrar till samskapande och utmanar till utveckling och förändring. Jag har lätt att förstå andra , är empatisk och strävar efter en god och hållbar arbetsmiljö både för individ och organisation. 

Numera arbetar jag som organisationskonsult, handledare, coach, konflikt & krishanterare och utbildare. 

https://www.linkedin.com/in/elisabeth-jansson-karrteam/ 

Utbildningar och certifieringar: 

 • PA-linjen   Stockholms universitet 180 hp 
 • Handledning i grupp, Ersta Sköndals högskola 30 hp 
 • Grundläggande psykoterapiutbildning , Steg 1 45 hp 
 • Orienteringskurs Kognitiv-Beteendeinriktad terapi   
 • Nordisk psykodrama utbildning  
 • Handledarexamen i Mental träning, 
 • Licensierad handledare UGL, Utveckling Grupp och Ledarskap   1995 
  Handledarutbildare UGL, FHS,2017 
 • Certifierad användare av Strength Deployment Inventory SDI, 
 • Certifierad handledare i Group Development Questionnaire ,GDQ som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på Susan A. Wheelans modell IMGD Integrated Model of Group Development 
 • Certifierad handledare I Interpersonal Dynamics Inventory, IDI 
 • Licensierad för TLI 360, Transformerande ledarskap ,Ledarskapscentrum 
 • Licensierad för LeadForward, Stefan Söderfjäll Ledarskapscentrum 
 • Licensierad för TeamPro, Stefan Söderfjäll Ledarskapscentrum 
 • Situationsanpassat Ledarskap, certifierad handledare 
 • Certifierad karriärkonsult av Ericsson Career Consulting 
 • Certifierad användare av Myers Briggs Type Indicator (MBTI),Management Team Rolles indicator(MTR-i), Jungs Typer(JTI) 
 • EMCC medlem och följer deras etiska förhållningssätt i coaching och mentorskap. 

 

Privat: Jag är gift med Åke och har två vuxna barn, Niklas och Angelica. Vi har två härliga barnbarn; Alexander och Amanda. Jag är kattmänniska och har just nu katten Curry som är ett kärt sällskapsdjur. Curry följer gärna med oss på M/S Marstrand som är vårt gemensamma projekt. 
Att vara på eller i vatten ger mig massor av energi. Jag började min utbildarbana som instruktör i Sportdykning CMAS på 70 talet och har dykt både i Röda Havet, Franska Polynesien , Medelhavet och förstås i Nordsjön ,Östersjön och Mälaren